เครื่องวัดค่าความชื้นในผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ TEWs รุ่น MW 1100
เครื่องวัดค่าความชื้นในผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ TEWs รุ่น MW 1150 (Laboratory type)
เครื่องวิเคราะห์ค่าความชื้น (Moisture Analyzer) รุ่น MX-50 ยี่ห้อ AND
เครื่องวัดค่าความชื้นในเนื้อไม้และวัสดุก่อสร้าง รุ่น Testo 616
เครื่องวิเคราะห์ค่าความชื้น (Moisture Analyzer) รุ่น MS-70 ยี่ห้อ AND
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำ ยี่ห้อ EUTECH รุ่น pHTestr30 วัดอุณหภูมิและ pH ได้พร้อมกัน
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำ ยี่ห้อ EUTECH รุ่น pHTestr20
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างแบบปากกา ของ EUTECH รุ่น pHTESTr 10 BNC
เครื่องวัดค่า ORP ของ EUTECH รุ่น ORPTESTr 10
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าการนำไฟฟ้า,TDS,Salinity และอุณหภูมิ แบบปากกา รุ่น PCSTeste35
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), TDS และอุณหภูมิ แบบปากกากันนำ รุ่น PTTestr35 ของ Eutech
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าการนำไฟฟ้า และอุณหภูมิ รุ่น PCTestr35 ของ Eutech
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) และอุณหภูมิของน้ำ ยี่ห้อ HORIBA รุ่น LAQUAtwin pH33
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำ ยี่ห้อ HORIBA รุ่น LAQUAtwin pH22
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำ ยี่ห้อ HORIBA รุ่น LAQUAtwin pH11
เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง แบบปากกา รุ่น Ezdo 6011
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำ แบบปากกา รุ่น PH-009I ** ราคาประหยัด
เครื่องวัดค่าความเค็ม และอุณหภูมิ สำหรับออกภาคสนาม Eutech รุ่น Ecoscan SALT 6+
เครื่องวัดค่าความเค็มแบบปากกา ของ EUTECH รุ่น SaltTestr 11
เครื่องวัดความเค็ม แบบ Pocket รุ่น PAL 03S (0.0 - 28.0)
เครื่องวัดค่าความเค็มของน้ำ ยี่ห้อ HORIBA รุ่น LAQUAtwin Salt11
เครื่องวัดค่าความเค็มแบบปากกา ของ EXTECH รุ่น EC170
เครื่องวัดความเค็ม แบบ Pocket รุ่น PAL – 06S (0 - 100)
เครื่องวัดความหวาน รุ่น Master-53T (Brix 0 -53) พร้อมใบ Cert
เครื่องวัดความหวาน ของ ATAGO แบบ Pocket รุ่น PAL-1 (Brix 0 -53) ** มีใบ Cert รุ่นยอดนิยม
เครื่องวัดความชื้นในดิน รุ่น Soil4in1 ** วัดได้ 4 อย่างคือ ความชื้นในดิน,แสง,pH และอุณหภูมิ
เครื่องวัดความเร็วรอบ รุ่น testo 477 ** รุ่นใหม่ล่าสุด ใช้หลักการของ stroboscope
เครื่องวัดความเข้มแสง แบบ pocket รุ่น testo 540 ** ใหม่ล่าสุดจาก testo **
เครื่องวัดและควบคุมค่ากรด-ด่าง รุ่น Alpha pH 190 (เลิกการผลิต ใช้รุ่น pH 560 แทน)
มัลติมิเตอร์ แบบดิจิตอล รุ่น Testo 760-2 ** วัดได้สูงสุด 600 VAC, True RMS, T/C type K, Cap
เครื่องวัดค่าความดันสัมบูรณ์ แบบ Pocket รุ่น testo 511 ** ใหม่ล่าสุด
เครื่องวัดความดันต่าง (Differential pressure meter) รุ่น testo 512
เครื่องชั่งน้ำหนัก OHAUS รุ่น PA214 พิกัด 210 g ความละเอียด 0.0001 g (0.1 mg)
เครื่องชั่งน้ำหนัก OHAUS รุ่น PA413 พิกัด 410 g ความละเอียด 0.001 g
เครื่องชั่งน้ำหนัก OHAUS รุ่น PA4102 พิกัด 4100 g ความละเอียด 0.01 g
เครื่องชั่งน้ำหนัก OHAUS รุ่น PA2102 พิกัด 2100 g ความละเอียด 0.01 g
เครื่องชั่งดิจิตอล ZEPPER รุ่น ES-1200HA พิกัด 1200 g ความละเอียด 0.01 g
เครื่องชั่งดิจิตอล ZEPPER รุ่น ES-1000HA พิกัด 1000 g ความละเอียด 0.01 g
เครื่องชั่งดิจิตอล ZEPPER รุ่น ES-500HA พิกัด 500 g ความละเอียด 0.01 g
เครื่องชั่งดิจิตอล ZEPPER รุ่น ES-150HA พิกัด 150 g ความละเอียด 0.01 g
เครื่องชั่งดิจิตอล ZEPPER รุ่น ES-300HA พิกัด 300 g ความละเอียด 0.01 g
กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imager) รุ่น testo 875-2i
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ รุ่น Testo 175-H1 **ใหม่ล่าสุด**
เครื่องวัดความขุ่น แบบภาคสนาม ของยี่ห้อ HANNA รุ่น HI93703 ** หน่วยเป็น FTU
เครื่องวัดความขุ่น แบบตั้งโต๊ะ ของยี่ห้อ HANNA รุ่น HI-88703
เครื่องวัดความขุ่น แบบภาคสนาม ของยี่ห้อ HANNA รุ่น HI98703 ** หน่วยเป็น NTU
เครื่องตรวจจับก๊าซมีเทน โพรเพน และไฮโดรเจน รุ่น Testo 316-2 สำหรับตรวจก๊าซรั่ว
เครื่องมือวัดอุณหภูมิ รุ่น testo 106 ** รุ่นยอดนิยม เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ
เครื่องวัดปริมาณคลอรีนทั้งหมด รุ่น Checker HI771 ยี่ห้อ HANNA ** ช่วงการวัด 0 - 500 mg/L
เครื่องวัดปริมาณคลอรีนทั้งหมด รุ่น Checker HI761 ยี่ห้อ HANNA ** ช่วงการวัด 0 - 500 ppb

      
Sitemap หมวดหมู่