ตู้อบลมร้อน/ตู้อบแห้ง Universal Oven ยี่ห้อ Memmert รุ่น UF75
ตู้อบลมร้อน/ตู้อบแห้ง Universal Oven ยี่ห้อ Memmert รุ่น UF260
เครื่องตรวจสอบการรั่วไหลของท่อ ยี่ห้อ TSI รุ่น PAN341
เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบ Pocket รุ่น testo 460 ** ใหม่ล่าสุด
เครื่องวัดความเร็วรอบ Testo 465 - วัดได้โดยไม่ต้องสัมผัสชิ้นงาน
น้ำยามาตรฐานสำหรับสอบเทียบค่าการนำไฟฟ้า พร้อมใบ Cert
เครื่องวัดความหวาน รุ่น Master-53α (Brix 0 - 53) พร้อมใบ Cert
เครื่องวัดความหวาน รุ่น Master-10α (Brix 0 - 10) พร้อมใบ Cert
เครื่องวัดความหวาน รุ่น Master-20α (Brix 0 - 20) พร้อมใบ Cert
เครื่องวัดความหวาน รุ่น Master-50H (Brix 0 - 50) พร้อมใบ Cert
เครื่องวัดความหวาน รุ่น Master-80H (Brix 30 - 80) พร้อมใบ Cert
เครื่องวัดความหวาน รุ่น Master-93H (Brix 45 - 93) พร้อมใบ Cert
เครื่องวัดความหวาน รุ่น Master-100H (Brix 60 - 100) ** พร้อมใบ Cert
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า และอุณหภูมิ ของ EUTECH รุ่น EcoScan CON6+
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า,TDS และอุณหภูมิ ค่าความละเอียดทศนิยม 3 ตำแหน่ง รุ่น CyberScan COND 600
เครื่องวัดค่า pH,EC และTDS ในเครื่องเดียวกัน แบบตั้งโต๊ะ รุ่น Economy Bench PC 700
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง, ค่าmV และอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะของ EUTECH รุ่น pH700 **
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างและอุณหภูมิ ของ EUTECH รุ่น EcoScan pH5+ ** อุปกรณ์ครบชุด
เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง (pH) ในเนื้อสัตว์ ของ HANNA รุ่น HI 99163
เครื่องวัดค่า pH,EC ,Temp และTDS ในเครื่องเดียวกัน ยี่ห้อ HANNA รุ่น HI 991300
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง, ค่ามิลลิโวลต์, ION และอุณหภูมิ ของ EUTECH รุ่น pH 450
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง, mV, CON, TDS และอุณหภูมิ ของ EUTECH รุ่น PC 450
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง, mV, DO และอุณหภูมิ ของ EUTECH รุ่น PD 450
เครื่องวัดเสียง (Sound level meter ) - Testo 815
เครื่องวัดค่า TDS แบบพกพา ยี่ห้อ EUTECH รุ่น EcoScan TDS 6+
เครื่องวัดค่าของแข็งละลายทั้งหมด (TDS meter) ของ EUTECH รุ่น TDSTESTr11
เครื่องวัดความเร็วรอบ รุ่น testo 476 ** ใช้หลักการของ stroboscope
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า, TDS, Salinity และอุณหภูมิ ของ EUTECH รุ่น CON 450
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง, mV, CON, TDS และอุณหภูมิ ของ EUTECH รุ่น PC 450
เครื่องวัดปริมาณแอมโมเนีย (Ammonia) LR ยี่ห้อ HANNA รุ่น HI 96700
เครื่องวัดปริมาณแอมโมเนีย (Ammonia) MR ยี่ห้อ HANNA รุ่น HI 96715
เครื่องวัดปริมาณแอมโมเนีย (Ammonia) HR ยี่ห้อ HANNA รุ่น HI 96733
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) แบบปากกา (กันน้ำ) EUTECH รุ่น ECTestr11+
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) แบบปากกา (กันน้ำ) EUTECH รุ่น ECTestr11
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ยี่ห้อ HORIBA รุ่น LAQUAtwin EC11
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ยี่ห้อ HORIBA รุ่น LAQUAtwin EC22
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity),TDS และอุณหภูมิ ยี่ห้อ HORIBA รุ่น LAQUAtwin EC33
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity),TDS และอุณหภูมิ ยี่ห้อ HORIBA รุ่น LAQUAtwin EC33
เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในบรรยากาศ รุ่น GasBadgePro-CO
เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบมีค่าความถูกต้องสูง Testo 720 ** ต่อเซนเซอร์ได้ทั้ง NTC และ PT100
เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดความแม่นยำสูง Testo 110 ** เซนเซอร์เป็นชนิด NTC
เครื่องวัดอุณหภุมิชนิดความแม่นยำสูง Testo 112
Jumbo Hotplate ยี่ห้อ LabTech รุ่น LHT3015D
Jumbo Hotplate ยี่ห้อ LabTech รุ่น 2045D
Jumbo Hotplate ยี่ห้อ LabTech รุ่น 2060D
Jumbo Hotplate ยี่ห้อ LabTech รุ่น LHT2030D
เครื่อง Hot plate ของ LMS รุ่น HTP-1002

      
Sitemap หมวดหมู่